ลงทุนเพื่อเด็ก-เยาวชนไทยลดเสียชีวิตจากมอเตอร์ไซค์

เป็นเรื่องเศร้าภายหลังที่เว็บไซต์เวิลด์แอตลาสเปิดเผยข้อมูลเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา พบว่าประเทศไทยมีอัตราเสียชีวิตบนท้องถนนอยู่อันดับ 1 ของโลก โดยมีอัตราการตายเฉลี่ย 36.2 ต่อประชากรแสนคน สอดคล้องกับข้อมูลจากศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (ซีเอสพีไอ) โรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่า 73% ของการเสียชีวิตบนท้องถนนมาจากรถจักรยานยนต์

โดยมีเด็ก 15,800 คน เข้าไปเกี่ยวข้องและจบชีวิตประมาณปีละ 700 คน ส่งผลให้ท้องถนนของบ้านเราเป็นพื้นที่อันตรายมากที่สุด ด้วยเหตุนี้ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย ได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมจัดงาน “สัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13” ภายใต้แนวคิด “ลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน” เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการเสวนาย่อยที่น่าสนใจเรื่อง “ลงทุน…เพื่อเด็กไทยปลอดภัยจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์” โดยมี 4 โรง เรียนต้นแบบ ได้แก่ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น, โรงเรียนบ้านบึงมนูญวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี, โรงเรียนบ้านเขาแดง จังหวัดสงขลา และโรงเรียนสุเหร่าสามอิน กรุงเทพฯ มานำเสนอข้อมูลระบบจัดการความปลอดภัยบนท้องถนนจนเป็นผลสำเร็จ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth