การรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ

ชาวอเมริกันกว่า 30 ล้านคนเป็นโรคเบาหวานและอีก 84 ล้านคนเป็นโรค prediabetes ปัจจุบันเด็กและผู้ใหญ่ 7.4 ล้านคนใช้อินซูลินในการรักษาโรคเบาหวานของตนเอง ผู้ป่วยเหล่านี้ใช้อินซูลินอย่างน้อยหนึ่งขวดต่อเดือนและบางรายต้องซื้อขวดหลาย ๆ ชนิดหรืออินซูลินหลายชนิดในแต่ละเดือน สำหรับคนที่มีโรคเบาหวานประเภทที่ 1

อินซูลินเป็นเพียงคนเดียวในการรักษาโรคตลอดชีวิตของพวกเขา หลายคนที่เป็นโรคเบาหวานประเภท 2 ในที่สุดจะต้องได้รับการรักษาด้วยอินซูลินเนื่องจากความก้าวหน้าของโรค ผู้ป่วยโรคเบาหวานต้องติดยาเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและภาวะแทรกซ้อน แต่การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายของอินซูลินจะช่วยกีดกันการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ การศึกษาหนึ่งแสดงให้เห็นว่าการยึดมั่นในการรักษาที่ดีขึ้นของผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถป้องกันไม่ให้การเข้ารับการตรวจในแผนกฉุกเฉินเกือบ 700,000 ครั้งการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 341,000 รายและประหยัดเงินได้ 4.7 พันล้านเหรียญต่อปี